Aktier Vänta med Storytel och Fenix Outdoor och sälj Nibe. De rekommendationerna ger Affärsvärlden i sin senaste utgåva.

Efter en kursuppgång på drygt 20 procent sedan årsskiftet anser tidningen att ljudboksföretaget Storytel inte längre lockar till köp.

”Kanske behöver bolaget ett år på sig att växa in i värderingskostymen?”.

Fenix Outdoor har efter en mycket stark utveckling under december rekylerat ned något i januari men Affärsvärlden anser ändå att friluftsföretagets aktie är fullvärderad.

”När bolaget kan visa resultat från omstruktureringsarbetet är aktien intressant igen”.

Värmeteknikföretaget Nibe får en säljstämpel trots att Affärsvärldens långsiktigt positiva syn på bolaget består.

”Sammantaget är dock bilden att riskerna kring Nibes uppdrivna värdering nu övertrumfar aktiens möjligheter på ett års sikt”.