Fonder Tre av fyra svenskar sparar privat i fonder. Det visar en färsk undersökning från Fondbolagens förening.

Genom Premiepensionen sparar i stort sett alla svenskar i fonder. Även om drygt 40 procent sparar i ”soffliggarfonden” Såfan(AP/ Såfan).

Men 73 procent sparar också privat i fonder. Det visar Fondbolagens förenings fondspararundersökning 2022. Det är en ökning mot senaste undersökningen 2022, då 70 procent sade sig spara privat i fonder. 2014 sparade 65 privat i fonder.

Av de som sparar i dag är en liten majoritet män. 75 procenten av männen sparar och 72 procent av kvinnorna. De i åldern 34-50 år är de flitigaste fondspararna. I gruppen sparar 79 procent. Minst antal fondsparare är i gruppen 66-79 år med 63 procent.

Undersökningen visar också att:

  • Fonder är den sparform som flest anser vara bäst för långsiktigt sparande. 44 procent uppger det. År 2014 var siffran 28 procent. 
  • Två av tre anser att fonder är den bästa sparformen vad gäller sparande till barn. Även här anser allt fler att fonder är bäst, och färre uppger sparkonto. 
  • Nästan hälften av de som sparar i fonder månadssparar. 
  • Män är, precis som tidigare år, mer benägna att ta högre risk för chansen att få högre avkastning, än kvinnor. 
  • Viktig information inför fondval är i första hand fondens avgifter, risknivå, fondens placeringsinriktning och om fonden har en hållbar inriktning. Den senare informationen anses av drygt fyra av tio vara ”mycket viktigt”, av kvinnor i större utsträckning än män.                                                               Undersökningen gjordes under februari-april 2002 och besvarades av 1001 personer i åldrarna 18 till 79 år.