Aktie Det tyska lastbilsbolaget Traton, som är noterat på Stockholmsbörsen och där Scania ingår, varnar för att försäljningen i det tredje kvartalet blir lägre än väntat som en följd av problem i leverantörskedjan.

Problemen avser brister i leveranserna av halvledare och andra delar som koncernen köper in.

”Leveransproblemen kommer sannolikt att ha en avsevärd påverkan på enhetsförsäljningen under det tredje kvartalet 2021. I nuläget förväntas problemen fortsätta in i och bortom det fjärde kvartalet”, skriver Traton.

Sedan i slutet av augusti har de pågående leveransproblemen haft en ökad påverkan på Traton, vilket resulterat i lägre försäljningsvolymer framförallt under september.

Alla märken inom koncernen påverkas, inklusive bolagets nya dotterbolag Navistar, men i olika utsträckning, skriver bolaget.

På senare tid kan svårigheter med halvledarleveranserna främst hänvisas till stigande covid-19-fall i Malaysia, med medföljande nedstängning. Malaysia är en viktig hub som har stor tillverkning av chip som är relevanta för fordonsindustrin.

Traton har nu vidtagit åtgärder för att dämpa flaskhalsarna i leveranskedjan, uppger bolaget och påpekar samtidigt att det råder en hög efterfrågan på lastbilar från kunderna för tillfället. Bolagets kommunikation med underleverantörerna har intensifierats ytterligare.

Trots åtgärder räknar Traton med att volymförsäljningen under det tredje kvartalet blir avsevärt lägre än planerat.

”Situationen under fjärde kvartalet 2021 kommer sannolikt att visa en liknande utveckling givet de pågående problemen i leveranskedjan”, skriver Traton.

Tratons rapport för årets första nio månader väntas den 28 oktober. Då konsolideras även Navistar för första gången, efter sammanslagningen med Traton, varpå Tratons uppdaterade guidning även kommer att inkludera Navistar.