Scania ingår i den tyska lastbilskoncernen Traton.

Aktie Det tyska lastbilsbolaget Traton, som är noterat på Stockholmsbörsen och där Scania ingår, spår att volymförsäljningen och intäkterna ökar 5-15 procent under 2023. Det framgår av bokslutsrapporten.

”En viktig faktor i denna prognos är vår höga orderbok, vilken till en stor del motsvarar fordonsvolymen som vi producerar på ett helt år”, kommenterar Tratons finanschef Annette Danielski enligt rapporten.

Traton räknar också med en justerad rörelsemarginal på 6-7 procent 2023. Nettokassaflödet i affärsområdet Operations väntas uppgå till 1,3-1,8 miljarder euro.

För helåret 2022 redovisar Traton ett justerat rörelseresultat på 2,1 miljarder euro (1,6).

Den justerade rörelsemarginalen sjönk något till 5,1 procent (5,2), vilket kan ställas mot bolaget tidigare uppsatta prognos om en justerad rörelsemarginal om 5-6 procent för helåret 2022.

Omsättningen uppgick till 40,3 miljarder euro (30,6).En utdelning om 0,70 euro per aktie föreslås för 2022.

Traton har tidigare (den 20 januari) meddelat att försäljningen i volym ökade med 12 procent till 305.500 enheter under 2022, delvis som en följd av konsolideringen av Navistar.

Lastbilsförsäljningen steg 10 procent till 254.300 fordon och bussförsäljningen ökade 57 procent till 29.600 fordon.

Enligt tidigare besked minskade också Tratons orderingång med 7 procent till 334.600 enheter under helåret 2022. Orderingången på lastbilar sjönk med 10 procent till 274.300 fordon.