Krisen Lastbils- och bussbolaget Scania, som ingår i Volkswagens lastbilskoncern Traton som är noterat i Stockholm, planerar för omfattande personalminskningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Coronakrisen medför att Scania tvingas till en lägre aktivitetsnivå som gör att vi nu uppskattar att vi har en övertalighet på 5.000 personer i den globala organisationen. Detta inkluderar en översyn av upp till 1.000 tjänstemannapositioner vid huvudkontoret i Södertälje”, säger Scanias vd Henrik Henriksson enligt pressmeddelandet.

Vidare uppger han att Scania bedömer att det kommer att dröja lång tid innan marknadsefterfrågan är tillbaka på samma nivåer som före coronakrisens utbrott, vilket innebär att bolaget måste anpassa hela organisationen till den nya situationen redan under detta år.

”Det handlar om företagsövergripande åtgärder och varsel är inte uteslutet. Åtgärderna omfattar även delar av Scania som normalt inte påverkas av kortsiktiga förändringar i produktionsvolymen”, uppger Henrik Henriksson.

Översynen är bred och omfattar såväl konsulter som anställda samt en strukturell omprövning av delar av företagets industriella och kommersiella verksamhet, uppger Scania.