TRATON: OMSÄTTNING 28,5 MDR EUR 9 MÅN (21,7)

2022-10-28 08:38:58

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lastbilstillverkaren Traton redovisar omsättningen 28,5 miljarder euro för årets första 9 månader, framgår av delårsrapporten.

Tratons rörelseresultat uppgick till 609 miljoner euro (641) och det justerade rörelseresultatet till 1.347 miljoner euro (1.322).

Rörelsemarginalen uppgick till 2,1 procent (3) och den justerade rörelsemarginalen till 4,7 procent (6,1).

Traton upprepar samtliga prognoser från tidigare, förutom avseende kapitalinvesteringar. Dessa väntades tidigare öka "mycket skarpt", en bedömning som nu sänks till att de ska öka "avsevärt".Direkt-SE