TRAIN ALLIANCE: RÖRELSERESULTAT 55 MLN KR 2 KV

2022-08-05 08:12:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Train Alliance, ett projektutvecklingsbolag som äger, utvecklar och driver anläggningar för järnvägsnära verksamhet, hade rörelseintäkter på 117 miljoner kronor (55,3) under andra kvartalet, varav 66 miljoner kronor i realisationsresultat från försäljning av Riksterminalerna i Sigtuna.

Rörelseresultatet steg till 54,8 miljoner kronor (7,6). Justerat substansvärde per aktie steg till 130:65 kronor jämfört med 67:98 kronor vid årsskiftet.

"Vi levererar ett mycket starkt kvartal med ett rekordhögt rörelseresultatet på 54,8 miljoner kronor, uppnått med intäkter från Rikskombi-terminalerna i Sigtuna och försäljningen av desamma. Det starka resultatet visar att Train Alliance gått in i ett nytt skede där vårt förädlingsarbete på allvar börjar visa resultat", skriver vd Joakim Weijmer.Direkt-SE