Aktie SAS redovisar ett rejält passagerartapp i november. Inte bara jämfört med samma månad i fjol utan även jämfört med oktober. 

SAS reguljära passagerartrafik mätt som RPK, intäkt per passagerarkilometer, minskade med 91 procent i november, jämfört med motsvarande månad året innan.

Det framgår av SAS månadstrafikrapport för november månad.

Under november månad flög 331.000 passagerare med SAS totalt, en minskning med 86 procent jämfört med samma period föregående år och 45 procent jämfört med föregående månad. Samtidigt minskade SAS sin kapacitet med 75 procent jämfört med förra året och med 20 procent jämfört med oktober.

Kabinfaktorn hamnade på 25,3 procent, en nedgång med ungefär 45 procentenheter jämfört med föregående år och 13 procentenheter jämfört med oktober.

”Minskningen av antal passagerare och kabinfaktor är ett resultat av det ökande antalet covid-19-fall i Europa, som medförde nya restriktioner och ledde till en kraftig minskning av efterfrågan, även för inrikesresor. Under november har vi märkt av ett ökat antal uteblivna passagerare, även detta påverkar kabinfaktorn negativt jämfört med föregående månad”, skriver SAS.

Trots att SAS reagerade snabbt till den andra pandemivågen genom att minska kapaciteten, ledde oundviklig ledtid för ny schemaläggning och lokala regler för korttidspermitteringar, att det blev en obalans mellan kapacitet och efterfrågan under månaden, skriver SAS.

”När vi nu går in i december, har vi ytterligare anpassat vår kapacitet efter rådande efterfrågan på skandinaviska förbindelser”, kommenterar vd Rickard Gustafson.