11/6 I Dagens Trading Direkt uteblev den tekniska analysen och istället ägnades programmet åt att analysera makroekonomi tillsammans med makrochefen Mikael Sandbladh. Vi tog även upp en del enskilda aktiehändelser till exempel ICA, Dometic, Boliden, H&M och Systemair.

Aktier/bolag som nämns: ICA, Dometic, Boliden, H&M, Systemair