TRADING DIREKT: "JAG GRÅTER EN GÅNG I VECKAN" – DYNAVOX VD

2021-11-25 12:17:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) I december ska Tobii Dynavox knoppas av från Tobii och separationen är logisk givet de båda verksamheternas olikheter menade Dynavox vd Fredrik Ruben i torsdagens Trading Direkt IPO.

"Koncernens stora synergi brukar vi skämtsamt säga består i kräftskivan på Stockholmskontoret", summerade vd:n.


https://youtu.be/1Q6Uo_iTj9Mimage

Bild: Tobii Dynavox vd Fredrik Ruben intervjuas i Trading Direkt IPO inför avknoppningen i december.


Tobii består i dag av tre affärsområden: Tobii Pro, Tobii Tech och Tobii Dynavox. De två förstnämnda är verksamma inom bland annat studier i konsumentbeteende och gaming, medan Dynavox levererar kommunikationshjälpmedel för människor med nedsatt kommunikationsförmåga. Kärnan i Dynavox produkter är den ögonsensorteknik som Tobii tagit fram, men där slutar alltså likheterna enlig vd Fredrik Ruben.

Noteringen sker genom att Dynavox delas ut till Tobiis aktieägare där en befintlig aktie ger rätt till en aktie i Dynavox. Vad värderingen slutligen blir är med andra ord en fråga som kommer att besvaras av marknaden den 9 december när aktien börjar handlas på Stockholmsbörsen. Givet de båda bolagens olika profil tror Fredrik Ruben att kvarvarande Tobii kommer att bedömas mer som ett tillväxtbolag medan Dynavox som i dag har större omsättning än Tobii och en lönsamhet i området runt det finansiella målet om en rörelsemarginal på 15 procent kommer att ses mer som en värdeaktie. Lägg där till en tydlig ESG-profil.

"Jag gråter en gång i veckan på jobbet. Ibland är det av lycka, ibland är det lite sorgligt för att det är en människa på sluttampen av sitt liv men som tack vare det vi gör har kunnat förmedla viktiga budskap. Det är lite annorlunda, det är så otroligt konkret vad våra produkter gör", säger Fredrik Ruben.

Den 3 december är sista chansen att handla Tobii-aktien med rätt till utdelning av Dynavox-aktier och den 9 december inleds handel i Tobii Dynavox.Direkt-SE