Tradedoubler sparar mer

Publicerad 2013-12-30 08:22

Aktie Tradedoubler, verksamt inom internetannonsering, aviserar nya besparingsåtgärder. Bland annat handlar det om stängning av vissa kontor.

Åtgärderna bygger vidare på det program som startades i november 2012, skriver Tradedoubler i ett pressmeddelande.

Fullt genomförda ska åtgärderna ge en besparing på 55 miljoner kronor på årsbasis. Full effekt väntas från andra halvåret 2014.

Under innevarande års fjärde kvartal tas kostnader för åtgärderna på 22 miljoner kronor. Huvuddelen kommer att påverka kassaflödet under 2014.

Utöver detta tar Tradedoubler även en nedskrivningskostnad på 10 miljoner kronor, också det i resultatet för årets fjärde kvartal. Nedskrivningen avser immateriella tillgångar hänförlig till administration och support.

Bland de åtgärder som ska genomföras ingår en omstrukturering av verksamheten i Norden. Den ska drivas från Stockholm, vilket innebär att kontoren i Helsingfors och Köpenhamn stängs.

”Därutöver kommer samtliga kontor och centrala supportfunktioner ses över för att öka effektiviteten i organisationen. Åtgärderna innebär en reducering av antalet tjänster i hela verksamheten”, skriver Tradedoubler.

Under 2013 har kampanjverksamheten fortsatt att minska i linje med Tradedoublers strategiska inriktning. Som ett resultat av detta kommer samtliga kampanjaktiviteter integreras i affiliateverksamheten. Det ska ge ytterligare effektivitetsvinster, skriver bolaget vidare.

Administrativa funktioner kommer i högre grad centraliseras till Tradedoublers kontor i brittiska Telford.