TRACTION: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 501 MLN KR 1 KV

2021-04-26 15:10:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Traction redovisar ett resultat efter skatt på 501 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-662).

I resultatet ingång värdeförändringar om 488 miljoner kronor (-672).

Substansvärdet per aktie uppgick i slutet av mars till 231 kronor (197).

"Avkastningen på de aktiva noterade innehaven uppgick till 28 procent och för Traction som helhet till 17 procent eftersom en betydande andel av tillgångarna utgörs av räntebärande tillgångar och likvida medel med låg eller obefintlig avkastning. Flera av de övriga noterade aktieinnehaven, som under 2020 utvecklades svagt, har under perioden utvecklats väl i rådande allmänt positiva aktieklimat", skriver bolaget i rapporten.Direkt-SE