TRACTION: FÖRESLÅR SÄNKT UTDELNING TILL 2:00 KR/AKTIE (4:20)

2021-02-15 13:04:16

STOCKHOLM (Direkt) Investmentbolaget Traction redovisar ett resultat efter skatt på 207 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (155). Resultatet per aktie uppgick till 14:00 kronor (10:46).

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (4:20).

"Utdelningsförslaget är i linje med bolagets utdelningspolitik som innebär att utdelningen anpassas så att det inte uppstår någon skattekostnad i moderbolaget. Enligt policyn ska bl.a. erhållna utdelningar i moderbolaget vidareutdelas och mot bakgrund av att dessa minskade från 42 miljoner kronor till 6 miljoner kronor föreslås en lägre utdelning jämfört med föregående år", skriver bolaget.Direkt-SE