TOPRIGHT: MINSKAD OMSÄTTNING OCH NEGATIVT EBITDA 1 KV

2023-05-26 06:34:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Toprights omsättning minskade till 28,1 miljoner kronor (61,9) under första kvartalet och ebitda-resultatet blev -13,1 miljoner kronor (0,6).

Det framgår av delårsrapporten på torsdagskvällen.

Byggbranschens tuffa inbromsning påverkar affärsområdet Topconstruction (Hisab och Ferm & Persson) kraftigt och båda bolagen uppvisar svag omsättning under perioden, skriver bolaget.

"Bakomliggande orsaker är i huvudsak kraftiga materialprisökningar på råmaterial som stål och glas vilket har slagit hårt mot Hisab och Ferm & Persson. Kostnadsökningen på råmaterial har inte varit möjlig att ta ut från kunderna, vilket i sin tur lett till olönsamma projekt"·

Affärsområdena Topsolutions och Topenvironment gick enligt plan under första kvartalet, enligt bolaget.

Operativt kassaflöde var -3 miljoner kronor (-0,1).

Bekräftade order från kund under första kvartalet var 27,7 miljoner kronor och den totala orderstocken inom koncernen fram till rapportdatum är 123 miljoner kronor.

Bekräftade order från kund, 1 januari till rapportdatum är 35,7 miljoner kronor.

Topright meddelade tidigare i veckan att det upphör med mål och prognoser.

"En omfattande omställning av bolagskoncernen pågår och givet omvärldens stora osäkerhet samt den pågående process med två dotterbolag som befinner sig i rekonstruktion, riskerar mål och prognoser just nu bli missvisande", skriver bolaget vilket är i linje med tidigare besked.Direkt-SE