Toppmöte enades om bankstöd

Publicerad 2012-06-29 08:16

Skuldkrisen Euroländernas toppmöte enades natten till fredagen om att räddningsfonden ESM ska få rekapitalisera banker direkt. Men det kan först ske när en enhetlig tillsynsmekanism har bildats.

Det sade EU-toppmötets ordförande Herman Van Rompuy vid en presskonferens tidigt på fredagsmorgonen efter att euroländernas ledare förhandlade natten igenom.

Euroländernas ledare beslöt också att öppna möjligheten för euroländer som följer EU:s ekonomiska regler att ansöka om att ESM stödköper ländernas statsobligationer.

Ordföranden för eurogruppens arbetsgrupp Thomas Wieser sade att reglerna som avses är den europeiska terminen, länderspecifika rekommendationer och procedurerna för makroekonomiska obalanser och för alltför stora budgetunderskott.

När ett euroland begär hjälp genom stödköp av landets statsobligationer kommer ett överenskommelse-pm (memorandum of understanding) att upprättas. Det ska bestå av de rekommendationer och åtaganden som landet redan har gjort i de befintliga procedurerna, med vidhängande tidsgränser.

ECB kommer att agera som ombud för EFSF och ESM när det gäller hanteringen av marknadsoperationerna.

Nödlånen till den spanska banksektorn ska starta genom den tillfälliga
räddningsfonden EFSF och sedan övergå till den permanenta räddningsfonden ESM. EFSF-lånen ska sedan överföras till ESM. Dessa lån ska inte få senioritetsstatus när de överförs.

Italiens premiärminister Mario Monti sade på väg ut från mötet att Italien för närvarande inte har för avsikt att ansöka om stödköp av landets
statsobligationer.

Toppmötet uppmanade EU-kommissionen att inom kort lägga ett förslag till en enhetlig tillsynsmekanism, ”som involverar ECB”.

Toppmötet uppmanade också till en snabb överenskommelse med Spanien om rekapitalisering av de spanska bankerna.

Irlands premiärminister Enda Kenny kallade överenskommelsen en seismisk förflyttning av euroländernas politik. Irlands lånevillkor kommer nu att ses över av eurogruppen för att förbättra uthålligheten i ”det välskötta anpassningsprogrammet”.

Toppmötet gav euroländernas finansministrar i uppdrag att omsätta toppmötets beslut i formella beslut när eurogruppen träffas för ett ordinarie möte den 9 juli.

”Vi slår fast att det är absolut nödvändigt att bryta den onda cirkeln mellan banker och (skuldsatta) stater”, sade Herman Van Rompuy.

Han beskrev överenskommelsen som ett genombrott.

Thomas Wieser sade att möjligheten att tillåta direkt rekapitalisering av banker från ESM inte kommer att kunna hjälpa Spanien omedelbart eftersom tillsynsmekanismen är ett villkor.

”Det handlar inte om dagar eller veckor. Men den önskvärda effekten av
uthållighet kommer att uppnås på medellång sikt”, sade han.

Mario Monti sade att euroområdet kommer att stärkas av överenskommelsen.

”Länder som vill utnyttja dessa stabiliseringsmekanismer kan göra det utan extra villkor eller ett program, och utan trojkans övervakning”, sade han.