TOMRA: EBITA-RESULTATET NÅGOT ÖVER FÖRVÄNTAN 1 KV

2021-04-23 07:18:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det norska återvinningsbolaget Tomra, som bland annat utvecklar automater för återvinning av dryckesförpackningar, redovisar ett ebita-resultat på 240 miljoner norska kronor (228) för det första kvartalet 2021.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

På förhand väntades ett ebita-resultat på 224 miljoner norska kronor, enligt estimat från sju analytiker som inhämtats av Infront.

Resultatet före skatt blev 161 miljoner norska kronor (-33,9), medan förväntningarna låg på 155 miljoner.

Intäkterna uppgick till 2.291 miljoner norska kronor (2.302), mot förväntade 2.264 miljoner.

För området Collection Solutions ser Tomra ett gott momentum, och expansionen av det nederländska pantsystemet väntas få en positiv effekt även under det andra kvartalet.

Även för Recycling Mining väntas ett positivt momentum fortsätta. På kort sikt kan dock covid-19 fortfarande ha vissa negativa effekter på området.

För Tomra Food förblir utsikterna positiva på medellång och lång sikt för både det färska och det processade segmentet. Covidsituationen skapar utmaningar på kort sikt på grund av reserestriktioner och inställda mässor.

Tomra räknar med att generellt gynnas av en svag norsk krona mot euron.Direkt-SE