Japan Det breda aktieindexet Topix på Tokyobörsen nådde på tisdagen sin högsta nivå sedan 1989, då landets finansiella 1980-talsbubbla punkterades. Det rapporterar Financial Times.

Hittills i år har Topix stigit nära 14 procent medan Nikkei 225 klättrat drygt 16 procent, och även det senare indexet är nära den högsta nivån sedan 1989.

FT kallar Japan för en av världens hetaste aktiemarknader för närvarande och noterar att utländska investerare under de senaste fem veckorna pumpat in stora pengar i aktier och terminer i landet. Nettoinflödet under femveckorsperioden anges av Tokyobörsen till nära 30 miljarder dollar.

Bidragande till uppgången är enligt tidningen nya japanska reformer vad gäller bolagsstyrning, där bland annat Japan Exchange Group som äger Tokyobörsen har tryckt på för att de noterade bolagen ska bli mer aktieägarvänliga.

Landet bedöms också gynnas av att ”inte vara Kina”. Tokyo betraktas som en relativt säkrare väg för att skaffa sig exponering mot kinesisk tillväxt, men med mindre geopolitisk risk.

Under den tid det tagit för japanska aktier att återhämta sig från kraschen 1989, har amerikanska aktier samtidigt ökat i värde tiofalt, noterar FT också.