Notering I dag listades cannabisbolaget Stenocare på Spotlight. Inte oväntat stack aktien till väders i den inledande handeln.

Stenocare är det första cannabisbolaget som listas i Europa. Nyemissionen tillförde bolaget 18,6 miljoner danska kronor. Men intresset för aktien var extremt och aktien övertecknades flera tusen procent. Den publika delen av emissionen övertecknades mer än 50 gånger. Bolaget får nu cirka 2 100 nya aktieägare.

Räknat på teckningskursen är börsvärdet 78 miljoner danska kronor. Men aktien steg kraftigt i den inledande handeln så börsvärdet är nu betydligt högre än så.

Några minuter efter börsöppning handlades aktien för 25 danska kr. Det innebär en uppgång på drygt 180 procent jämfört med teckningskursen på 8,80 danska kronor.

Stenocare var det första bolaget som fick tillstånd att odla, producera och importera medicinsk cannabis i Danmark. I dagsläget importeras råvarorna från den kanadensiska partnern CannTrust men tanken är att Stenocare i framtiden ska odla egen cannabis på Jylland i Danmark.