Klövern blir huvudägare i Tobin Properties

Publicerad 2017-12-06 07:02

Affär Klövern har ingått avtal om att teckna stamaktier i en riktad nyemission, och att garantera en företrädesemission i Tobin Properties.

Klövern åtar sig att teckna 7,5 miljoner aktier i en riktad nyemission, till ett pris på 20 kronor per aktie – totalt 150 miljoner kronor. Klövern garanterar även en företrädesemission på högst 2,6 miljoner aktier – motsvarande 52 miljoner kronor.

Styrelsen i Tobin Properties har beslutat föreslå att en extra stämma den 8 januari beslutar om emissionerna.

Genom den riktade emissionen blir Klövern ny huvudägare i Tobin Properties. Klöverns ägande kommer efter emissionen att vara cirka 40 procent av aktierna och 42 procent av rösterna i bolaget. Om företrädesemissionen blir fulltecknad kommer Klövern att äga 35 procent av aktierna och 36 procent av kapitalet.

Klövern blir därmed skyldigt att lägga ett budpliktsbud inom fyra veckor.

”En investering av Klövern i Tobin Properties är inte ett uttryck för att bostadsmarknaden har bottnat ur, tvärtom är det ett sätt att dra nytta av framtida möjligheter som en troligtvis svag marknad under 2018 kommer att erbjuda”, säger Klöverns vd Rutger Arnhult i en kommentar.