TOBII: HAR SATT FINANSIELLA MÅL FÖR TOBII DYNAVOX (NY)

2021-10-04 12:50:14

(Tillägg: från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tobiis affärsområde Tobii Dynavox, som ska knoppas av och börsnoteras, har satt sina finansiella mål. Bland annat ska intäkterna öka med mer än 10 procent (valutajusterat) i genomsnitt årligen och bolagets ska nå och behålla en ebit-marginal på över 15 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tobii tog bort sina långsiktiga finansiella mål, inklusive det för Tobii Dynavox, i samband med pandemiutbrottet. För Tobii Dynavox var de tidigare målen att öka intäkterna med 10 procent per år med en rörelsemarginal på 15-20 procent.

Tobiis styrelses avsikt är att noteringen av Tobii Dynavox ska ske på Nasdaq Stockholm omkring årsskiftet 2021/2022.

Efter avknoppningen av Tobii Dynavox, som är verksamt inom kommunikationshjälpmedel, består den kvarvarande verksamheten av affärsområdena Tobii Pro, som gör eyetracking-lösningar för studier av mänskligt beteende, och Tobii Tech, som levererar eyetracking-lösningar till integrationskunder inom till exempel PC, VR, fordons- och medicinteknik.Direkt-SE