TOBII DYNAVOX: RÖRELSERESULTATET BLEV 25 MLN KR 3 KV (42)

2022-10-28 07:35:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tobii Dynavox, verksamt inom kommunikationshjälpmedel, redovisar ett rörelseresultat på 25 miljoner kronor (42) för det tredje kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen uppgick till 7,8 procent (16,5).

Intäkterna var 320 miljoner kronor (255), motsvarande en ökning om 26 procent.

Organiskt var försäljningen i princip oförändrad. Den underliggande organiska tillväxten uppgick till 25 procent, justerat för de leveransförskjutningar som påverkade intäkterna positivt under jämförelsekvartalet 2021, uppger bolaget i rapporten.

Nettoresultatet uppgick till 16 miljoner kronor (21).

Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -9 miljoner kronor (3).

Tobii Dynavox knoppades av från Tobii i slutet av 2021.Direkt-SE