TOBII DYNAVOX: INTÄKTERNA VÄXTE TILL 288 MLN KR (165) I 2 KV

2022-07-21 08:29:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tobii Dynavox, verksamt inom kommunikationshjälpmedel, rapporterar en organisk intäktsökning med 48 procent till 288 miljoner kronor (165) i det andra kvartalet.

Justerat för leverantörsstörningar under jämförelsekvartalet 2021 uppgick den underliggande organiska tillväxten till 23 procent.

Bruttomarginalen var oförändrad på 64 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 16 miljoner kronor (-23), motsvarande en rörelsemarginal om 5,5 procent (-14,1).

"Den underliggande organiska tillväxten var stark i kvartalet med vår nordamerikanska affär som en tydlig motor. Europa och resten av världen växer, men upplevs ligga senare i fas och tyngs fortfarande av efterdyningarna efter pandemin", säger vd Fredrik Ruben.

Marginalerna belastas alltjämt av höga komponentpriserna, men till skillnad från föregående års kvartal finns nu inga brister på komponenter eller färdiga produkter, säger han vidare.

"Vi bedömer att de extrema komponentpriserna är temporära. Behovet av våra produkter är fortsatt mycket stort och dessutom stadigt växande, oberoende av konjunkturutvecklingen, vilket ger oss stark tillförsikt inför framtiden", säger vd:n.

Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -27 miljoner kronor (-11).

Resultatet per aktie var 0:06 SEK (-0:13) före utspädning och 0:06 SEK (-0:12) efter utspädning.Direkt-SE