Tobii Dynavox årsredovisning 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida

2022-04-22 09:00:00

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på Tobii Dynavox hemsida under finansiella rapporter. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2021. 

Denna information är sådan information som Tobii Dynavox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april, 2021 kl. 09:00 CEST.

Cision