Rapport Tobii redovisar ett resultat och en omsättning som var sämre än vad analytikerna förväntat sig. Ögonsensorföretaget meddelar också att man avser att dela upp bolaget. I samband med detta väntas nuvarande vd lämna posten men stanna kvar i bolaget. 

 Tobii redovisar ett rörelseresultat på -9,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på -2,3 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tre estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 339 miljoner kronor, mot väntade 382 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 1 procent.

Vd Henrik Eskilsson skriver i rapporten att affärsaktiviteten fortsatte att öka i alla tre affärsområden under det första kvartalet. Den negativa påverkan på försäljningen från pandemin är dock fortsatt ”stor” och Tobii Dynavox påverkades dessutom negativt av störningar i underleverantörskedjan, skriver han.

Ska dela upp bolaget

Tobii förbereder en utdelning av affärsområdet Tobii Dynavox till bolagets aktieägare. Planerna är att den avknoppade enheten ska börsnoteras.

Tobiis styrelse anser att en ”uppdelning har potential att ytterligare accelerera den långsiktiga tillväxten och framgången för båda företagen, och därigenom skapa betydande aktieägarvärden”, lyder motiveringen.

Anand Srivatsa (Tech + Pro) och Fredrik Ruben (Dynavox) är tilltänkta vd:ar i två fristående företagen.

”Tobiis VD Henrik Eskilsson meddelar härmed att han, om den föreslagna avknoppningen genomförs, har för avsikt att överlämna rollen som vd för Tobii”, framgår det vidare.

Henrik Eskilsson kommer dock fortsatta verka inom bolaget och säger att han kommer att vara ”djupt involverad och bidra till deras fortsatta framgångar”.

Planen är att dela ut och notera Tobii Dynavox under fjärde kvartalet 2021.

Tobii skriver att de tre affärsområdena inom koncernen har ”mognat sida vid sida” och att det i dag är självständiga verksamheter. Synergierna mellan Tobii Dynavox och de två andra affärsområdena betecknad som ”begränsad”.

”Vi anser att tiden nu är mogen att skapa två separata noterade företag, vilket skulle möjliggöra ökat fokus på respektive affär och göra företagen ännu vassare på att förutse och möta sina kunders behov. Jag är glad att vi nu har nått en punkt där vi är redo att ta detta steg”, säger Tobiis nuvarande vd Henrik Eskilsson.

Tobii Dynavox är verksamt inom kommunikationshjälpmedel.

Förra året uppgick Tobii Dynavox intäkter till 894 miljoner kronor, och enheten hade en rörelsemarginal på 14 procent.

Tobii Pro och Tobii Tech är verksamt inom eyetracking-lösningar för ett brett spektrum av branscher och tillämpningar.

”På proformabasis har dessa två företag tillsammans uppnått en organisk intäktsökningstakt på 21 procent per år under åren 2014-2019”, skriver Tobii.