Rapport Tobaksjätten Swedish Match presenterade en kvartalsrapport för tredje kvartalet som var väsentligt bättre  än analytikerna hade förväntat sig, både när det gäller resultat och omsättning. Det tobaksfria snuset Zyns starka utveckling i USA och för bolaget positiva effekter av covid-19 har lyft resultatet, enligt bolaget.

”Det är svårt att identifiera och separera den påverkan som covid-19-relaterade effekter har på resultatet. Summerar vi utvecklingen för de första nio månaderna står det dock klart att nettoeffekten förefaller ha varit positiv i betydande utsträckning och att en stor del av den resultatpåverkande effekten inföll i det tredje kvartalet”, skriver Swedish Matchs vd Lars Dahlgren i tisdagens rapport.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Rörelseresultat slog förväntan. Swedish Match rörelseresultat blev 2.019 miljoner kr i tredje kvartalet. Analytikerna hade räknat med 1.712 miljoner, enligt Infronts sammanställning, Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 4.400 miljoner kr. Här väntades 4.082 miljoner.

Covid gav positiv mixeffekt i Norge. För rökfria produkter i Skandinavien har efterfrågan sammantaget legat på en god nivå trots lägre gränshandel, enligt Swedish Match. Norska konsumenter, som omfattats och fortsätter att omfattas av reserestriktioner, har i väldigt hög utsträckning övergått till att göra sina inköp på den inhemska marknaden, även innefattade e-handel. ”Eftersom det i Norge inte finns något lågprissegment har övergången till inhemsk handel resulterat i betydande positiva mixeffekter”, skriver Swedish Match.

Zyn-leveranser ökade 140 procent. Swedish Matchs leveransvolymer i USA för den tobaksfria nikotinprodukten Zyn var 32,3 miljoner dosor i tredje kvartalet, en ökning med 140 procent från motsvarande period i fjol på 13,5 miljoner dosor.

”I USA fortsatte vi att ta majoriteten av tillväxten på marknaden för nikotinportioner med Zyn och omsättningshastigheten i butik fortsatte att öka, trots ett utökat antal försäljningsställen och en betydligt aggressivare kampanjstrategi från våra konkurrenter”, skriver Swedish Matchs vd.

Levererade 63,9 mln snusdosor i Skandinavien. I Skandinavien levererade Swedish Match 63,9 miljoner dosor snus under kvartalet (66,0). Leveransvolymen av amerikanskt snus, moist snuff, i USA under det tredje kvartalet var 36,2 miljoner dosor (31,2).