TIVOLI HÖJER PROGNOSER MOT BAKGRUND AV BORTTAGNA RESTRIKTIONER

2021-09-15 08:15:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danska nöjesparkkoncernen Tivoli höjer sin resultatprognos för 2021 då Tivoli hade fler gäster under sommaren 2021 – speciellt under den senare delen – både jämfört med tidigare år och jämfört med vad som var förväntat.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tivoli spår nu intäkter på 650-700 miljoner danska kronor och en förlust före skatt om cirka 65 miljoner danska kronor för helåret 2021. Tidigare prognoser för året låg på cirka 600 miljoner danska kronor i intäkter och en förlust före skatt i intervallet 75-100 miljoner danska kronor.

Tivolis prognoshöjning baseras på förväntningarna att det inte blir några nya restriktioner och att aktivitetsnivån fortsätter att stiga under återstoden av året. Under fjärde kvartalet i år räknar Tivoli med en aktivitetsnivå på cirka 75 procent jämfört med historiska nivåer.Direkt-SE