Rottneros fjärde kvartal: – 10 miljoner kr

Publicerad 2013-01-24 12:45

Delårsrapport Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på -10 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (-48). Resultatet per aktie uppgick till 0:00 kronor (0:29).

Nettoomsättningen uppgick till 329 miljoner kronor (337). Resultatet före skatt blev 0 miljoner kronor (-44). En utdelning om 0:10 kronor per aktie föreslås för helåret 2012 (0:10).

Efterfrågeutsikterna för pappersmassa för 2013 ser relativt oförändrade ut jämfört med fjolåret, då konsumtionen av massa steg 3 procent. Sannolikheten talar därför för fortsatt stigande prisutveckling.

Det skriver massatillverkaren Rottneros vd Ole Terland i rapporten för det fjärde kvartalet.

”Under hösten har världslagren, i synnerhet för barrvedsmassa sjunkit, så att vi går in i 2013 med ett positivt marknadsmomentum. Den totala tillverkningskapaciteten i världen för barrvedsmassor sjunker snarare än stiger under 2013 då flera massabruk byggs eller ställs om till andra kvaliteter”, noterar Ole Terland.