Börsen Den norska storbanken DNB går bra. Vinsten för andra kvartalet överträffade förväntningarna.

DNB redovisar ett resultat före skatt på 10.005 miljoner norska kronor för det andra kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 9.096 miljoner norska kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Räntenettot blev 11.525 miljoner norska kronor, att jämföra med analytikersnittet på 11.262 miljoner.

Provisionsnettot landade på 2.829 miljoner norska kronor. Förväntan låg vid 2.817 miljoner.

De totala intäkterna summerade till 16.319 miljoner norska kronor, att jämföra med förväntade 15.876 miljoner.

Kreditåtervinningarna uppgick till 209 miljoner norska kronor. Väntat var kreditförluster på 319 miljoner.