Måndagstips för börsen

Publicerad 2012-10-01 08:10

Aktierekar Börsveckan har tre köprekommendationer denna vecka och det är för storbolagen Volvo, Scania och Sampo. För de mindre som granskas blir rekommendationerna avvakta för Opus Produx, Sobi, Cybercom, Micro Systemation (MSAB), Odd Molly och Skånska Energi medan sälj råder för streetmodebolaget Wesc.

Volvos kapitalmarknadsdag gav tydligare besked kring hur lastbilsjätten ska nå högre lönsamhet. Marknadens prognoser är försiktiga och Börsveckan gillar aktien.

Volvo är att föredra över Scania, som också hade kapitalmarknadsdag förra
veckan. Scania är högre värderat är Volvo, med p/e-tal 11,7 på nästa års
förväntade vinst, jämfört med Volvos 10,2. Volvo har en liten geografisk fördel gentemot Scania och detta, i kombination med lägre värdering och potential att förbättra lönsamheten, gör att Volvo känns hetare, enligt Börsveckan.

Bilprovningsbolaget Opus gör ett gigantiskt förvärv som lyfter omsättningen mot miljarder. Aktien är upp med över 80 procent på kort tid och Börsveckan tror på en lugnare resa framöver. Nettoskulden kommer att stiga till cirka 340 miljoner kronor efter förvärvet och med en avskrivningstakt på cirka 50 miljoner kronor per år och avdrag för räntekostnader borde vinsten före skatt bli cirka 60 miljoner kronor. Om man drar bort skatten på cirka 30 procent blir vinstförmågan cirka 18,5 öre per aktie. P/e-talet blir cirka 12:50 kronor och ev/ebit 10,7. Det känns rimligt eftersom Opus fortfarande har lite att bevisa då historiken inte är särskilt stark. Börsveckan väljer att ta hem vinsten och sänker rekommendationen till avvakta.

Klövern gör en nyemission av preferensaktier och de nya aktierna ger en direktavkastning på 7,4 procent baserat på emissionskursen 136 kronor. För den som lockas av de nya preferensaktierna gäller att hålla öga på både den allmänna ränteutvecklingen och bolagets affärsaktiviteter. Men för den som vill ha en bra direktavkastning och är beredd att löpande bevaka investeringen, kan Klöverns preferensaktie vara ett alternativ, speciellt då Riksbanken troligen kommer att sänka räntan ytterligare ett snäpp.

Sampo har haft ett bra år hittills, då resultatet ökar – tack vare sakförsäkring – trots fallande finansiella vinster. Med en attraktiv värdering och stabil verksamhet med hög direktavkastning blir Börsveckans råd att köpa aktien.

Sobi presenterade förra veckan en stor framgång med positiva fas 3-resultat för en läkemedelskandidat inom blödarsjuka. Det ledde till ett rally på börsen. Sobi har även andra intressanta projekt, som parallella studien på hemofili A. Om Sobi lyckas även med detta projekt väntas en engångsbetalning på 10 miljoner dollar från Biogen. En avgörande fråga är hur mycket av värdet i den nu avslutade studien och den för hemofili A som kommer att avslutas, som redan är diskonterad i kursen. Med rådande aktiekurs är dock aktien billig även om det blir ett bakslag i hemofili A-studien. Börsveckan tycker att aktien tagit oförtjänt mycket stryk i den generella nedgången för hälsovårdssektorn men att den nu är rimligt värderad. Rådet blir neutral.

Cybercom är inte ointressant tack vare den stora potentialen om vändningen kommer inte men det är lättare sagt än gjort att åstadkomma en sådan. Beläggningen är dålig vilket är underbetyg då man har haft tid att anpassa kapaciteten. Börsveckan tycker inte att den nya ledningen har gjort någon övertygande start och väljer sidlinjen.

Inte heller Micro Systemation lockar. Aktien har en bra direktavkastning och produkter med framtiden för sig, men bolaget är inne i en svacka och med kunder som kan utsättas för stora besparingar kan svackan bestå. Börsveckan tycker att det är lite för osäkert just nu för att köpa Micro Systemation.

Odd Molly går dåligt just nu och inget pekar på att den negativa försäljningstrenden kommer att vända upp det närmaste året. Införsäljningen av vår- och sommarkollektionen som presenterades förra veckan blev något bättre än väntat och många såg detta som ett trendbrott. Det tycker inte Börsveckan som ser alldeles för hög osäkerhet kring de framtida vinstutsikterna för Odd Molly och så länge EU-krisen håller i sig kan man inte vänta sig en kraftig förbättring i rörelsen. Avvakta blir rekommendationen.

Ett annat klädbolag, Wesc, står sig knappast bättre. Med stor exponering mot svaga Europamarknader och en hög skuldsättning finns det fortfarande fallhöjd i aktien. Det kan mycket väl ta flera år innan Wesc vänder på den negativa försäljnings- och resultattrenden och därför är det osannolikt att bolaget kommer att dela ut några pengar. Rekommendationen sälj får kvarstå.

Skånska Energi, som handlas på First North, lockar visserligen med det som verkar vara stabila vinster samt starka finanser men samtidigt visade
halvårsrapporten att läget kanske inte är så stabilt som man trott. Värderingen i kombination med direktavkastningen gör att aktien inte är helt ointressant och aktien kan vara något för den som vill ha en långsiktigt trygg sparaktie med okej utdelningen. Uppsidan är dock liten och Börsveckan rekommendation blir att avvakta.