TIME PEOPLE GROUP: RESULTAT EFTER SKATT 4,5 MLN KR (4,0) I 4 KV

2021-06-29 08:46:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialistkonsultbolaget Time People Group redovisar ett resultat efter skatt på 4,5 miljoner kronor (4,0) eller 0:51 kronor per aktie (0:41) i bolagets fjärde kvartal för perioden februari till april 2021.

Omsättningen ökade till 63,3 miljoner (55,0).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:25 kronor per aktie för 2020/2021.

"I slutet på kvartalet har vi upplevt en ökande efterfrågan hos våra kunder. Till viss del troligen kopplat till den minskade smittspridningen och att kunderna åter satsar framåt, initierar nya projekt och ser ett ökat behov av kompetens. Kontraktslängden på våra uppdrag är i regel långa, så det kommer ta ytterligare något kvartal innan vi fullt ut ser effekten av en återgång till mer normaliserade priser som den ökande efterfrågan medför", skriver Magnus Lönn i vd-ordet av bokslutet.Direkt-SE