TIME PEOPLE GROUP: EBITDA-RESULTATET BLEV 6,6 MLN KR 2 KV (7,4)

2020-12-03 08:58:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialistkonsultbolaget Time People Group, som handlas på NGM Nordic SME, redovisar en nettoomsättning på 46,3 miljoner kronor för sitt andra kvartal, augusti-oktober, i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 (55,8).

Rörelseresultatet på ebitda-nivå låg på 6,6 miljoner kronor (7,4), vilket motsvarar en ebitda-marginal på 14,2 procent (13,2). Resultatet efter skatt uppgick till 4,0 miljoner kronor (4,3) och vinst per aktie 0:55 kronor (0:59).

Kassaflödet under kvartalet var -4,5 miljoner kronor för den löpande verksamheten (-9,4).

"Trots den ökade osäkerheten på marknaden fortsätter vi att leverera och stänger kvartalet med en bättre rörelsemarginal än motsvarande period föregående år. Detta helt i linje med det som vi kommunicerade i vårt bokslut om en tillfällig inbromsning i vår tillväxt för att fokusera på att förbättra vår lönsamhet", skriver bolagets vd Magnus Lönn i rapporten.

Han pekar på att Time People Group trots utmaningarna och osäkerheten kring covid-19 under kvartalet hade fortsatt positiva dialoger med sina kunder som genererat både förlängningar och nya uppdrag.

"Glädjande är att vi fått förnyat förtroende och därmed förlängt vårt ramavtal med en av våra större bankkunder. Vi har under kvartalet också märkt av en ökning i efterfrågan på våra systemutvecklare, både inom Java och .NET. Som tidigare kommunicerat har vi inte tagit del av några av statens stödåtgärder i form av permitteringsstöd eller omsättningsstöd utan har fortsatt stått på egna ben", skriver Time People Groups vd.Direkt-SE