Fonder Stora insättningar gjordes i aktiefonder, medan korta räntefonder noterade nettouttag i februari. Det framgår av månadsrapporten från Fondbolagens förening.

I februari noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,1 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoinsättningar på 9 miljarder. I blandfonder och långa räntefonder nysparades 1 respektive 1,1 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från korta räntefonder på 4,8 miljarder kronor.

Under årets två första månader uppgår nettosparandet i fonder till totalt 21,9 miljarder kronor. Totalt har 32,6 miljarder hittills i år nysparats i aktiefonder.

”Börsuppgången fortsatte under månaden och med det nysparandet i fonder. De aktiva spararna köpte globala aktiefonder samtidigt som intresset för Kina och Asien höll i sig. Att sparare väljer att rikta fokus mot tillväxtmarknader såsom Asien är föga förvånande, knappt hälften av världsekonomin finns där och så även en förhoppning om en snabb tillväxt framöver”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

nettosparande-febr-2021

nettosparande-kategori-feb-2021