Tillfälligt produktionsstopp i Nordic Papers anläggning Greåker ger marginell finansiell effekt

2022-08-30 11:07:00

Produktionsstoppet genomförs mot bakgrund av de för närvarande mycket höga dygnspriserna på el i Norge.

Anläggningen tillhör segmentet Natural Greaseproof och motsvarar cirka hälften av produktionskapaciteten inom segmentet.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of Investor relations
Tel: 0730 573801
E-post: henrik.essen@nordic-paper.com

Cision