Tilbake til vekst

2021-07-20 07:00:37

(Fornebu, 20. july 2021) «Telenor rapporterer vekst i andre kvartal drevet av sterke resultater i Norden kombinert med en økning i databruk og kundevekst i de asiatiske markedene. Organiske abonnements- og trafikkinntekter økte med 2 prosent. Kombinert med god operasjonell kontroll og fortsatt god fremdrift innenfor moderniseringen av selskapet bidro dette til en organisk vekst i EBITDA på 4 prosent.

I Norge kompenseres nedgangen i kobberinntekter av vekst i fiber, FWA og mobilinntekter. Vekst i kundebasen i Sverige bidro positivt til stabilisering av abonnements- og trafikkinntektene. Finland og Danmark leverer sterke resultater også i dette kvartalet, med vekst i både inntekter og EBITDA.

I Asia er vårt mål å styrke posisjonen i markedene vi er til stede i, og posisjonere oss for fremtidig vekst. Avtalen om å fusjonere Celcom og Digi i Malaysia ble undertegnet i andre kvartal og er et viktig skritt mot å skape en ledende operatør i landet. Vårt mål er å betjene dataveksten i Asia. I dette kvartalet bidrar økt etterspørsel etter mobildata til økte inntekter i både Bangladesh og Pakistan. En positiv utvikling i innenlandsmarkedet i Thailand stabiliserer topplinjen til tross for innvirkningen fra en ny COVID-19-bølge.

8. juli kunngjorde Telenor en avtale om å selge Telenor Myanmar. Situasjonen i landet har forverret seg de siste månedene, som har gitt utfordringer knyttet til ansattsikkerhet, regulatoriske forhold og vårt ansvar for å drive etter god internasjonal forretningspraksis. Det har ikke vært en lett beslutning. Vår forpliktelse til å drive etter våre verdier og prinsipper for ansvarlig forretningsdrift er grunnen til at vi mener dette salget er den best mulige løsningen i denne situasjonen.

Første halvår 2021 er bak oss og vi har levert et sterkt resultat for andre kvartal. Derfor oppjusterer vi forventningene for 2021. Vi forventer nå en organisk abonnements- og trafikkinntektsvekst på 0-1 prosent og en organisk EBITDA-vekst på 0-2 prosent. Investeringsnivået ventes å utgjøre 15-16 prosent av inntektene.»

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA

NØKKELTALL FOR TELENOR ASA*Andre kvartalFørste halvårÅr
(NOK i millioner)20212020202120212020
Driftsinntekter27 15828 97854 67527 15828 978
Organisk inntektsvekst (%)3,3-4,81,33,3-4,8
Abonnements- og trafikkinntekter20 32722 00540 84420 32722 005
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%)2,1-4,5-0,42,1-4,5
EBITDA før andre inntekter og kostnader12 35313 17524 56212 35313 175
Organisk EBITDA-vekst (%)3,60,21,43,60,2
EBITDA før andre inntekter og kostnader/Driftsinntekter (%)45,545,544,945,545,5
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA2 1884 428(1 701)2 1884 428
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum4 3773 6888 0634 3773 688
Totale investeringer6 0733 72110 2986 0733 721
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser)2 1263 9955 1172 1263 995
Total fri kontantstrøm2 1213 5795 9552 1213 579
Mobilabonnenter – endring i kvartalet / totalt (millioner)1,7-3,4170,3158,9165,5

*Med virkning fra andre kvartal 2021 vil Telenor Myanmar bli behandlet som en eiendel holdt for salg, se note 3. De relevante tallene i tabellen over og ellers i kvartalsrapporten er derfor ikke medregnet Telenor Myanmar.

Sammendrag av andre kvartal 20211)

  • Antall abonnenter for konsernet økte med 1,7 millioner. Abonnementsmassen endte på 170 millioner ved utgangen av kvartalet.
  • Abonnements- og trafikkinntekter økte med 2 prosent på organisk basis. Totale driftsinntekter endte på 27,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 1,8 milliarder kroner.
  • Valutajusterte driftskostnader ble redusert med 0,1 milliarder kroner. Det tilsvarer 1 prosent. Rapporterte driftskostnader ble redusert med 0,9 milliarder kroner.
  • EBITDA før andre poster økte med 2 prosent som følge av økningen i abonnements- og trafikkinntekter. Rapportert EBITDA før andre poster endte på 12,4 milliarder kroner og EBITDA-marginen var på 45 prosent.
  • Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og spektrum var 4,4 milliarder kroner, som gjorde at driftsinvesteringene utgjorde 16 prosent av inntektene.
  • Rapporterte nettoinntekter var på 2,2 milliarder kroner.
  • Total fri kontantstrøm var på 2,1 milliarder kroner.
  • I juni utbetalte Telenor ASA den første transjen av utbytte til aksjonærer for 2020. Det utgjorde 6,7 milliarder norske kroner, tilsvarende 5,0 kroner per aksje.
  • Gjeldsgraden økte til 2,0x ved slutten av første kvartal, fra 1,8x ved slutten av foregående kvartal, hovedsakelig som følge av utbyttebetalingen i juni og at Telenor Myanmar blir behandlet som eiendel holdt for salg.
  • 8. juli 2021 kunngjorde Telenor ASA en avtale om å selge Telenor Myanmar. Som følge av transaksjonen er Telenor Myanmar behandlet som en eiendel holdt for salg i selskapets regnskap.   

1)Vennligst se side 28 for beskrivelse av alternative resultatmålinger.


GlobeNewswire