Tietoevryn osavuosikatsaus 4/2022: Vahva kasvu ja kannattavuus

2023-02-15 07:00:00
Tietoevry OyjTILINPÄÄTÖSTIEDOTE15.2.2023, klo 8.00
  • Vahvan 9%:n kasvun ajureina Tietoevry Create, Tietoevry Banking ja Tietoevry Care
  • Oikaistu liikevoittomarginaali 15,4 %, ajureina vahva kasvu ja toiminnan tehostamisohjelmat
  • Tietoevry Banking sekä Tietoevry Transform & Connect -liiketoimintojen strategiset arvioinnit etenevät suunnitelmien mukaan
  • Yhtiö ehdottaa osingon nostamista 1,45 (1,40) euroon osakkeelta

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
Liikevaihto, milj. euroa 767,7 742,0 2928,1 2823,4
    Muutos, % 3 4 4 1
    Orgaaninen1) kasvu, % 9 3 6 0
Liikevoitto (EBIT), milj. 103,2 113,4 266,5 382,0
euroa
Liikevoitto (EBIT), % 13,4 15,3 9,1 13,5
liikevaihdosta
Oikaistu2) liikevoitto 118,0 103,3 379,2 367,8
(EBITA3)), milj. euroa
Oikaistu2) liikevoitto 15,4 13,9 13,0 13,0
(EBITA3)), %
liikevaihdosta   
Oikaisuerät2), milj. euroa -3,5 22,0 -66,0 61,5
Tilauskanta 3327 3513 3327 3513
Nettovelka/EBITDA 1,5 1,1 1,5 1,1

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

Koko vuoden 2023 näkymät

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 5-7 % (vuoden 2022 liikevaihto 2 928,1 milj. euroa).

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 13,0-13,5 % (13,0 % vuonna 2022).

1)  Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2)  Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

"Olen tyytyväinen erittäin vahvaan viimeiseen vuosineljännekseemme - saavutimme 9 %:n kasvun ja yli 15 %:n kannattavuuden. Vahvimmat liiketoiminnat olivat Banking ja Care -ohjelmistoliiketoiminnat sekä globaalisti laajeneva, datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin keskittyvä Create-liiketoiminta. Saavutimme myös koko vuoden osalta hyvän kokonaistuloksen kasvun ollessa 6 % ja kannattavuuden 13,0 % - huolimatta haastavista makrotaloudellisista ja geopoliittisista olosuhteista. Myönteinen taloudellinen kehitys mahdollistaa myös houkuttelevan osinkotason hallituksemme ehdotuksen mukaisesti.

Vuosi 2022 oli Tietoevrylle hyvin merkittävä aloittaessamme uuden aikakauden uuden strategiamme myötä. Erikoistumiseen perustuvan strategian toteutus käynnistyi tammikuussa, ja sen myötä yhtiömme toimintatapa muuttui merkittävästi. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme muutoksen aktiivisesta tukemisesta ja toteuttamisesta. Kuluneen vuoden aikana paransimme edelleen erikoistuneiden liiketoimintojemme kilpailukykyä, ja löysimme uusia mahdollisuuksia niiden kannattavan kasvun ja laajenemisen edistämiseksi. Tästä esimerkkinä aiemmin julkistamamme Banking-liiketoiminnan sekä Transform ja Connect -liiketoimintojen strategiset arvioinnit, jotka etenevät suunnitellusti.

Näkemyksemme mukaan markkinaolosuhteet kannustavat edelleen teknologiainvestointeihin asiakkaiden painottaessa yhä vahvemmin uusia teknologioita ja kilpailukykyä ydinliiketoiminnassaan. Ohjelmistoratkaisujen ja datakeskeisten kehitys- ja konsultointipalvelujen kysyntä pysyy arviomme mukaan jatkossakin vahvana - samanaikaisesti otamme huomioon mahdolliset makrotalouteen liittyvät epävarmuudet. Liiketoimintarakenteemme painopiste on siirtymässä kohti ohjelmistoratkaisuja ja datakeskeisiä kehitys- ja konsultointipalveluja, ja odotamme kasvun ja kannattavuuden kehityksen jatkuvan hyvänä kohti yhtiön pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita.

Meitä ilahduttaa myös edistymisemme henkilöstön sitoutumisessa ja yhtiön vastuullisuudessa vuonna 2022. Henkilöstön sitoutuminen nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, mikä oli hyvä saavutus ottaen huomioon muutosvauhtimme ja korostaa yrityksen arvojen ja työntekijöiden hyvinvointipanostuksen merkitystä. Oli myös rohkaisevaa nähdä yhtiömme maineen ja työnantajamielikuvan positiivinen kehitys useissa pohjoismaisissa tutkimuksissa. Samanaikaisesti haluamme osoittaa sitoutumisemme ukrainalaisten kollegoidemme tukemiseen jatkuvan, ja teemme parhaamme heidän turvallisuutensa ja hyvinvointinsa puolesta.

Yritysten on yhä tärkeämpää kantaa vastuuta yhteiskunnasta ja ympäristöstä, ja olemme ottaneet merkittävia askeleita vastuullisuuteen liittyvillä keskeisillä osa-alueilla. Edistimme kolmevuotista vastuullisuusohjelmaamme, jossa olemme sitoutuneet vaativimman tason Science Based Targets -tavoitteisiin. Olemme myös saavuttaneet korkeimman mahdollisen tason Ecovadis (Platinum)- ja CDP (A) -arvioinneissa.

Tartumme tulevaisuudessakin digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi, ja olemme sitoutuneet jatkuvaan kestävään kehitykseen. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintamme vaikuttavuutta ja arvonluontia niin asiakkaille, henkilöstöllemme kuin osakkeenomistajillemmekin."

Taloudellinen tulos segmenteittäin

Liikevaihto, Liikevaihto, Muutos, Orgaaninen Oikaistu1)  Oikaistu1) Oikaistu1) Oikaistu1)
milj. euroa milj. euroa % kasvu, %3) liikevoitto2), liikevoitto2), liikevoitto2),
liikevoitto2), milj. euroa % %
liike liike
milj. euroa -vaihdosta -vaihdosta
10-12/2022 10-12/2021 10-12/20 10-12/2021 10-12/2022 10-12/2021

22
Tietoevry 219,3 207,3 6 11 34,8 27,9 15,9 13,4
Create
Tietoevry 144,3 130,3 11 15 25,6 17,7 17,8 13,6
Banking
Tietoevry Care 63,0 57,1 10 14 20,3 19,0 32,2 33,4
Tietoevry 69,7 74,6 -7 3 12,6 13,2 18,1 17,7
Industry
Tietoevry 125,7 122,3 3 6 14,4 9,6 11,5 7,9
Transform
Tietoevry 216,4 233,3 -7 -3 18,3 22,1 8,4 9,5
Connect
Eliminoinnit ja -70,7 -82,9 - - -7,9 -6,2 - -
allokoimattomat
kulut
Konserni 767,7 742,0 3 9 118,0 103,3 15,4 13,9
yhteensä

1) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

3) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään keskiviikkona 15. helmikuuta 2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä (https://tieto.videosync.fi/q4-2022-results) voi seurata Tietoevryn internetsivuilla (https://www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille/).

Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, teidän tulee rekisteröityä tästä linkistä (https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010584). Rekisteröidyttyänne saatte puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, jolla voitte osallistua puheluun.

Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen. Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Tietoevry Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Oslo Børs

Media

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. https://www.tietoevry.com/

Cision