Tietoevry nostaa vuoden 2022 ohjeistustaan liikevaihdon kasvun osalta

2022-07-22 07:00:00

Tietoevry Oyj                  SISÄPIIRITIETO                   22.7.2022, klo 8.00

Pohjautuen vahvaan liikevaihdon kasvuun vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla (orgaaninen[1)] kasvu 4,6 %) sekä yhtiön arvioon liikevaihdon kehityksestä vuoden toisella puoliskolla Tietoevry nostaa ohjeistustaan kasvun osalta. Yhtiö arvioi liikevaihdon orgaanisen[1)] kasvun olevan vuonna 2022 3-5 % (aiemmin 2-4 %). Tietoevryn ohjeistus kannattavuuden osalta säilyy ennallaan.

Päivitetty taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:
Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen[1)] kasvun olevan 3-5 % (vuoden 2021 liikevaihto 2 823,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali[2)] (oikaistu EBITA) on 13,1-13,6 % (13,0 % vuonna 2021).

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:
Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen[1)] kasvun olevan 2-4 % (vuoden 2021 liikevaihto 2 823,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali[2)] (oikaistu EBITA) on 13,1-13,6 % (13,0 % vuonna 2021).

[1)] Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
[2)] Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Lisätietoja

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com
Tanja Lounevirta, johtaja, talousviestintä, puh. 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tietoevry.com

TIETOEVRY OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

Cision