TIETOEVRY: FYRA NYA LEDAMÖTER FÖRESLÅS TILL STYRELSEN

2023-03-01 09:12:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-konsulten Tietoevrys valberedning föreslår att Bertil Carlsén, Elisabetta Castiglioni, Gustav Moss och Petter Söderström väljs in som nya ledamöter. Detta efter att Timo Ahopelto, Angela Mazza Teufer och Niko Pakalén har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De nuvarande styrelseledamöterna Liselotte Hägertz Engstam, Harri-Pekka Kaukonen, Katharina Mosheim och Endre Rangnes föreslås för omval. Tomas Franzén föreslås väljas om som styrelsens ordförande.

Bland de föreslagna ledamöterna noteras att Petter Söderström är medlem i ledningsgruppen för den finländska statens ägarbolag Solidium, medan Gustav Moss är partner på aktivistfonden Cevian Capital.Direkt-SE