Affär IT-tjänsteföretaget Tieto går samman med norska Evry och bildar företaget Tietoevry. Aktieägarna i Evry får betalt med dels 0:12 Tieto-aktier per Evry-aktie och dels 5:28 norska kronor kontant.

Budet motsvarar 35:48 norska kronor per Evry-aktie. Det innebär en premie på 15 procent jämfört med måndagens stängningskurs på 30:75 norska kronor på Oslobörsen.

Evry-aktieägarna kommer att få cirka 37,5 procent av ägandet i det sammanslagna bolaget och en total säljlikvid på ungefär 200 miljoner euro. Sammantaget väntas 44,3 miljoner nya Tieto-aktier ges ut i samband med sammanslagningen.

Årliga kostnadssynergier om 75 miljoner euro har identifierats, uppges det.

Det sammanslagna företaget kommer att ha årliga intäkter på närmare 3 miljarder euro och 24.000 anställda. De två företagen anser sig komplettera varandra väl ut ett geografiskt perspektiv, ett erbjudandeperspektiv och ett kundperspektiv. Bolagen har framförallt verksamhet i Norge, Finland och Sverige.

Företagen uppger sig ha fått stöd från de största aktieägarna i Tieto och Evry. Affären kräver sedvanliga godkännanden av myndigheter och aktieägare.

Extrastämmor väntas äga rum senast i september. Affären väntas slutföras under det fjärde kvartalet 2019, eller senast under det första kvartalet 2020.

Efter samgåendet väntas Apax, som för närvarande är den största aktieägaren i Evry, bli det sammanslagna bolagets största aktieägare med en ägarandel på cirka 20,4 procent. Tietos största aktieägare Cevian och Solidium kommer att äga omkring 9,4 procent respektive 6,3 procent.

Kimmo Alkio ska bli vd för det sammanslagna företaget. Från Tieto-håll kommer förslaget att Tomas Franzén blir styrelseordförande för det nya bolaget.

Av de identifierade synergierna på 75 miljoner euro ska 60 procent ha uppnåtts vid slutet av 2021 och 90 procent vid slutet av 2022. Företagen bedömer att engångskostnaderna vid 2022 kommer att ha uppgått till 120-140 miljoner euro.

Tietoevrys aktie kommer att vara noterade i Helsingfors, Stockholm och Oslo.