Thule öser pengar över aktieägarna

Publicerad 2017-02-10 08:07

Rapport Thule redovisar ett resultat som var bättre än väntat. Friluftsproduktsbolaget ska dessutom göra en extrautdelning till aktieägarna.

Thule redovisar ett underliggande rörelseresultat på 68 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016.

Förväntat enligt SME Direkt var ett underliggande rörelseresultat på 57,8 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.069 miljoner kronor, mot väntade 1.059.

En ordinarie utdelning om 3:40 kronor per aktie föreslås för helåret 2016, att jämföra med förväntade 3:95 kronor. Dessutom föreslås en extrautdelning om 7:50 kronor per aktie.

Säljer verksamhet i USA

Thules strategiska översyn av segmentet Specialty är avslutad och verksamheten för verktygslådor för pick-up trucks avses avyttras.

Efter strategisk översyn av Specialty-segmentet under 2016 har styrelsen beslutat att avyttra den amerikanska verksamheten för verktygslådor för pick-up trucks, inklusive den för denna verksamhet dedikerade fabriken i Perry, Florida, USA.

Processen för avyttring har påbörjats och förväntas avslutas under 2017.

Nettoomsättningen i denna produktkategori uppgick under 2016 till 307 Mkr (303).