Rapport Friluftsbolaget Thules resultat kom in under förväntan medan omsättningen låg strax över.

Thule redovisar ett rörelseresultat på 249 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019.

Analytikerna i Infront Datas sammanställning hade räknat med 276 miljoner kronor.

Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 274 miljoner kronor mot väntade 276 miljoner, med en marginal på 16,3 procent mot väntade 16,6 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 1.682 miljoner kronor, jämfört med väntade 1.660.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.