Rapport Friluftsbolaget Thule rapporterar en vinst som var rejält mycket högre än vad analytikerna förväntat sig. Dessutom föreslås en utdelning nästan dubbelt så stor som förhandstipsen. 

Thule redovisar ett rörelseresultat på 241 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020.

Analytikerna i Infronts sammanställning av sju analytikers estimat hade räknat med ett rörelseresultat på 154 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 15,0 procent, här var 10,9 procent väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 1.605 miljoner kronor, jämfört med analytikernas förhandstips om 1.414 miljoner kronor.

En utdelning om 15:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2020, att jämföra med förväntade 8:00 kronor.

Friluftstrenden fortsätter

Thule kunde nå sitt lönsamhetsmål, 20 procents ebit-marginal, under helåret 2020, med ett utfall på 20,3 procent.

”Det finns, i det korta perspektivet, fortsatt stor osäkerhet kring omfattningen av pandemirelaterade nedstängningar i ett antal länder. Vi är dock fortsatt övertygade om att den starka trenden för fritids- och semesteraktiviteter närmare hemmet kommer att fortsätta vara positiv för vår typ produktkategorier”, skriver vd Magnus Welander i samband med bokslutskommunikén.

Under fjärde kvartalet 2020 blev tillväxten 45 procent valutajusterat.

”Det exceptionellt starka andra halvåret innebar att vi för helåret uppnår en valutajusterad tillväxt om 13 procent. En utveckling som var svår att föreställa sig i mitten av april månad, när nedstängningar i samhällen världen runt, för att begränsa spridningen av pandemin, medförde att försäljningen tillfälligt halverades”, skriver Magnus Welander.

Drivet av den goda försäljningstillväxten, fortsatt höga bruttomarginaler, samt en skalbar effektiv organisation, uppgick ebit-marginalen till 15,0 procent (5,9) under fjärde kvartalet.

Region Europe & ROW

I kvartalet ökade försäljningen i Region Europe & ROW med 43 procent valutajusterat. Liksom under tredje kvartalet var utvecklingen positiv i stort sett i samtliga marknader, skriver Thules vd.

Sport&Cargo Carriers-kategorin gynnades i kvartalet av en fortsatt positiv cykelmarknad som hjälptes ytterligare av en mild höst och vinter. Försäljningen av takräcken och taktält var också god. De stängda vintersportorterna i alperna gjorde dock att försäljningen av takboxar och skidhållare minskade något. För helåret var tillväxten i kategorin 18 procent valutajusterat, med tydliga effekter av ett utökat semestrande i närområden.

Active with Kids-kategorin växte under året med 33 procent valutajusterat och även det fjärde kvartalet var mycket starkt i samtliga tre subkategorier; barnvagnar, cykelvagnar och cykelbarnstolar.

Tillbehör för husbilar utvecklades väl i det fjärde kvartalet då husbilstillverkarna fick igång sin produktion efter betydande utmaningar tidigare under året. För helåret ökade denna kategori i regionen med 7 procent valutajusterat.

Väskkategorin fortsatte däremot att påverkas negativt på grund av minskat internationellt resande. Under helåret 2020 minskade omsättningen med 23 procent valutajusterat.

Region Americas

I Region Americas ökade försäljningen under fjärde kvartalet med 48 procent valutajusterat. För helåret blev tillväxten därmed 10 procent.

Inom Sport&Cargo Carriers var tillväxten driven framför allt av en mycket god efterfrågan på cykelrelaterade produkter.

Avslutningen på året var fortsatt mycket stark inom Active with Kids kategorin och för helåret ökade omsättningen med 57 procent valutajusterat.

Även i denna region var väskförsäljningen svagare än föregående år på grund av pandemin och för helåret minskade försäljningen med 19 procent valutajusterat.

Den i regionen nischade försäljningen av tillbehör för husbilar växte snabbt och står nu för 3 procent av regionens omsättning, skriver Thule.