Rapport Friluftsbolaget Thule redovisar ett resultat något över förväntan. Omsättningen låg däremot under förväntan. 

Thule redovisar ett justerat rörelseresultat på 71 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019. Analytikerna i Infronts sammanställning hade räknat med 64,9 miljoner kronor.

Den justerade rörelsemarginalen blev 5,9 procent, mot väntade 5,3 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 1.211 miljoner kronor, här hade analytikerna räknat med 1.231 miljoner kronor.

En utdelning om 7:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019, att jämföra med förväntade 7:45 kronor.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.