Rapport Friluftsbolaget Thule redovisar ett rörelseresultat på 596 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020 (249). Analytikerna i Infronts sammanställning av sju analytikers estimat hade räknat med ett rörelseresultat på 419 miljoner kr.

Rörelsemarginalen blev 24,5 procent (14,8). Här var 20,5 procent väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 2.436 miljoner kr (1.682), en ökning med drygt 52 procent justerat för valuta. Analytikernas förhandstips uppgick till 2.040 miljoner kr.

Thule levererade en rapport för det tredje kvartalet som överträffade marknadens förväntningar över hela linjen.

”Fortsatta utmaningar”

Bolagets koncernchef Magnus Welander menar att bolaget är väl positionerat för de trender som nu finns i marknaden men manar samtidigt till besinning och pekar på den osäkerhet som alltjämt kvarstår som en följd av pandemin.

”Det finns, i det korta perspektivet, fortsatt flera utmaningar, med bland annat osäkerhet kring omfattningen av eventuella nedstängningar av marknaden i ett antal länder”, skriver Thulechefen i rapportens vd-ord och fortsätter:

”Vi tror att den starka trenden för aktiviteter närmare hemmet kommer att fortsätta vara positiv för våra cykel- samt husbilsrelaterade produkter, men för det fjärde kvartalet är det värt att notera att vi säsongs-mässigt är mer exponerade mot kategorier som hittills påverkats negativt i pandemin”.

”Ett utropstecken”

Summeringen av det avslutade tredje kvartalet var dock ett utropstecken.

”Den goda lönsamheten under kvartalet innebar också att vi för de senaste tolv månaderna levererar en EBIT-marginal om 19,1 procent. Detta är i linje med den utveckling vi, före vårens situation, hade förväntat oss att nå vid slutet av året”, skriver Magnus Welander.