THREE GATES: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -1,2 MLN KR 4 KV

2021-02-26 07:44:19

STOCKHOLM (Direkt) Spelutvecklaren Three Gates redovisar ett resultat efter skatt på -1,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-4,9). Resultatet per aktie var för kvartalet -0:01 kronor (-0:27).

Rörelseresultatet blev -1 miljoner kronor (-4,3).

Nettoomsättningen uppgick till 3,1 miljoner kronor (0,1).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2020.

Three Gates vd Don Geyer skriver i bolagets rapport att förvärvet av Gamexcite i kombination med bolagets lanseringsplan för 2021 innebär att det kommande året har stor potential.

"Nu när vi tillför förvärvet av Gamexcite och den ambitiösa lanseringsplan som Jumpgate har för 2021, så ser vi framför oss ett år med potential att avsevärt öka omsättningen och ytterligare förbättra resultatet i takt med att de nya lanseringarna rullas ut under året", skriver han i sitt vd-ord.

Three Gates vd skriver vidare att bolaget fortsätter att lägga stort fokus på att utvärdera ytterligare förvärvsmöjligheter.

" (…) vid sidan av den organiska tillväxt vi ser framför oss under året planerar vi att även fortsatt växa koncernen genom förvärv", skriver Don Geyer.Direkt-SE