THINC COLLECTIVE: EBITDA-RESULTAT 3,9 MLN KR 1 KV

2023-05-26 08:14:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kommunikationsbyrån Thinc Collective redovisar nettoomsättning på 73,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (72,3).

Ebitda-resultatet ökade till 3,9 miljoner kronor (1,0) och ebitda-marginalen var 5,2 procent (1,3).

Vd Anders Wallqvist skriver i rapporten att det faktum att bolaget nu tar bättre betalt för sina tjänster delvis ligger bakom den det högre resultatet.

"Ett fokus sedan hösten 2022 som har börjat ge resultat. Det är både prishöjningar, arbete med att verkligen få ut all debiterbar tid och nya innovativa tjänster som skapat den goda vinstökningen", skriver han.

Omsättningen under 2022 innehöll också stora kampanjer för statliga myndigheter som dotterbolaget Nowa Kommunikation hade med hög omsättning men lägre marginal.

"Under första kvartalet 2023 har arbetet mer bestått av en jämnare fördelning, både bland dotterbolag men också i balansen omsättning kontra arvode", skriver han.

Nettoresultatet var 2,1 miljoner kronor (-0,6) och resultatet per aktie var 0:01 kronor (-0:01)Direkt-SE