Rapport TF Bank redovisar ett resultat som kom in en handfull miljoner över förväntan. 

TF Bank redovisar ett rörelseresultat om 78,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Väntat var enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser 74,3 miljoner kronor.

Kvartalets resultat per aktie uppgick till 2:84 kronor. Här väntades 2:65 kronor.

De totala intäkterna uppgick till 238 miljoner kronor, medan analytikerna väntat sig 237 miljoner kronor.

Nischbankens låneportfölj växte 6 procent under kvartalet till 8,6 miljarder kronor.

TF Bank valde under fjolåret att inte förlänga utgående avtal i Norge och Finland, då priserna på marknaden för att sälja förfallna lån periodvis sjönk till följd av den osäkerhet pandemin orsakade.

I takt med att riskaptiten återvände steg dock även priserna på förfallna lån, konstaterar TF Banks vd Mattias Carlsson.

”Under det första kvartalet har därför nya så kallade forward flow-kontrakt tecknats inom Consumer Lending i Norge, Finland och Sverige, vilket skapar en ökad förutsägbarhet inom vårt största segment”, skriver han i bankens delårsrapport för årets första kvartal.

Under årets andra kvartal avser TF Bank fortsätta att prioritera de två mer snabbväxande segmenten Ecommerce Solutions och Credit Cards, skriver Mattias Carlsson vidare.