TF BANK: TOTALA LÅNEPORTFÖLJEN +27% I LOKALA VALUTOR I JANUARI

2023-02-08 08:42:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nischbanken TF Banks totala låneportfölj uppgick vid utgången av januari till 14,8 miljarder kronor. Jämfört med januari 2022 har låneportföljen ökat med 27 procent i lokala valutor.

Det framgår av månadsstatistik från banken.

Nyutlåningen inom konsumentutlåningsverksamheten uppgick till 488 miljoner kronor, en ökning med 19 procent jämfört med motsvarande månad ett år tidigare.

Inom kreditkortsområdet uppgick nyutlåningen till 592 miljoner kronor, vilket var en ökning med 131 procent från motsvarande kvartal i fjol.

Inom e-handelslösningar var transaktionsvolymen 968 miljoner kronor under månaden, vilket innebar en ökningstakt på 65 procent.Direkt-SE