Rapport TF Banks nettoresultat föll under det fjärde kvartalet och nischbanken sänker utdelningen rejält. 

TF Bank redovisar ett justerat rörelseresultat om 75,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (64,9).

Det rapporterade rörelseresultatet blev 75,3 miljoner kronor (85,2). Jämförelsekvartalet innehöll jämförelsestörande poster på +20,3 miljoner kronor.

Nettoresultatet minskade till 55,5 miljoner kronor (63,4). Resultatet per aktie sjönk till 2:58 kronor (2:95).

De totala intäkterna steg till 208 miljoner kronor under det gångna kvartalet (172).

Nischbankens låneportfölj växte 7 procent under kvartalet till 6,5 miljarder kronor. Sedan förra årsskiftet har låneportföljen vuxit med 46 procent.

En utdelning för 2019 på 0:50 kronor per aktie föreslås, vilket är en minskning från 2:30 kronor året innan.

”Det finansiella målet om en vinst per aktie på minst 14:50 kronor år 2020 kräver en fortsatt hög tillväxttakt och att lönsamheten kan bibehållas, vilket endast är möjligt med väl avvägda kreditbeslut och en effektiv organisation. Det kommer även vara viktigt att banken är kapitaliserad för framtida tillväxt och styrelsen har därför valt att, för år 2019, föreslå en aktieutdelning på 0:50 kronor per aktie. Styrelsen har även i förslaget beaktat systemriskbuffertkravet som kan bli aktuellt för våra norska tillgångar”, skriver vd Mattias Carlsson i bokslutsrapporten.