Rapport Nischbanken TF Bank redovisar ett rörelseresultat om 91,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021, vilket var en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 91,0 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

Kvartalets resultat per aktie uppgick till 3:28 kronor, jämfört med väntade 3:24 kronor.

De totala intäkterna uppgick till 270 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 271 miljoner kronor.

Slopade pandemirestriktioner ökade låneportföljen

Färre pandemirestriktioner i Europa bidrog till att TF Banks låneportfölj ökade med 9 procent till 9.970 miljoner kronor under det tredje kvartalet.

Det skriver vd Mattias Carlsson i delårsrapporten.

I Tyskland ökade låneportföljen med 32 procent under kvartalet, vilket är relaterat till såväl fler utgivna kreditkort som högre utnyttjande per kort. I Norge uppgick ökningen till 11 procent.

Ecommerce Solutions ökade volymerna ”ordentligt” under slutet av kvartalet, vilket bidrog till att segmentets låneportföljen ökade med 4 procent.

”Ökningen av transaktionsvolymer under kvartalet är till stor del relaterad till avtalet med Boozt och detta samarbete har medfört att varumärket Avarda fått en allt större kännedom på marknaden för betalningslösningar”, skriver Mattias Carlsson.