Rejäl vinstökning för TF Bank

Publicerad 2017-02-09 07:18

Rapport TF Bank redovisar en kraftigt ökad vinst för det fjärde kvartalet. Nischbanken tänker också ge utdelning till aktieägarna.

TF Bank redovisar ett justerat rörelseresultat om 42,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (29,2).

Rörelseresultatet blev 42,3 miljoner kronor (19,6).

De totala intäkterna uppgick till 118 miljoner kronor under det gångna kvartalet (99,2).

Nischbankens låneportfölj ökade 35,5 procent under 2016 till 35,5 miljarder kronor.

En utdelning föreslås om 2:20 kronor per aktie för 2016.